Systém manažmentu ochrany bezpečnosti
a zdravia pri práci OHSAS


Systém manažmentu ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci OHSAS
Systém stanoví rizikové faktory a spôsob ich ovplyvnenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia v celej pôsobnosti organizácie. Do systému sa pridáva množstvo predpisov a technických noriem podľa rozsahu a zamerania organizácie. Požiadavky systému sú vysoko individuálne a závisia na rozsahu pôsobnosti organizácie a sú ovplivnené hlavne technologickým zariadením organizácie.

A prečo OHSAS 18001?


Výsledkom je väčšia dôvera spotrebiteľov a kontrolných orgánov.
Významný je aj marketingový efekt a zvýšené bezpečnosť vo Vašej spoločnosti