Systém manažérsta kvality (SMK, QMS)


Cieľom je optimalizácia pracovných postupov alebo výrobných procesov so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, očakávanej konečnej kvality produktu a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja firmy

A prečo ISO 9001?


Získate nových zákazníkov, udržíte spoločnosť na trhu, udržíte existujúcich zákazníkov, ušetrení zdrojov vďaka efektívnejšiemu riadeniu a komunikácii a máte výhodu v konkurenčnom prostredí trhu.