Systém manažérstva informačnej bezpečnosti 


Tento systém je určený k ochrane informácií a teda k zvládaniu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať. Informácie majú pre spoločnosť veľkú cenu a musia byť teda chránené vhodným spôsobom. Bezpečnosť informácií je zameraná na veľké množstvo hrozieb a zabezpečuje tak nepretržitú činností organizácie, minimalizuje obchodné straty a maximalizuje návratnosť investícii a podnikateľských príležitostí

A prečo ISO 27001?


Dokážete svojím klientom že ich informačné aktíva sú chránené, riziká bezpečnosti informácií sú riadené, sú zavedené opatrenia s požadovanou úrovňou záruky a tie sú kontrolované.