Systém environmentálneho manažmentu (EMS)


Jeho hlavnou úlohou je zabránenie znečisteniu životného prostredia a efektívne využitie energie. Motívom na zavedenia EMS je požiadavka vedenia, ktoré týmto spôsobom deklaruje svoj záujem na neohrození životného prostredia v mieste pôsobenia svojej firmy alebo požiadavky zákazníka - odberateľa či zadávateľa výberového konania.

A prečo ISO 14001?


Cieľom je zlepšiť profil organizácie k životnému prostrediu a zvýšiť dôveru v organizácii smerom k zákazníkom, dodávateľom, blízkemu okoliu a orgánom verejnej správy.