Znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov u potravín. Od 1. 1. 2000 musia všetky fyzické a právnické osoby, vykonávajúce závažnú epidemiologickú činnosť mať splnený Potravinový kódex SR vrátane hlavy VIII - zásady správnej výrobnej praxe (HACCP). Táto povinnosť sa netýka len výrobcu potravín, ale všetkých subjektov, v ktorých sa s potravinami manipuluje.

A prečo HACCP a ISO 22000?


Jeho zavedením získate istotu o zdravotnej nezávadnosti Vašich produktov. Garantujete svojim zákazníkom, že ich produkty sú vyrobené s nadštandardnými požiadavkami na bezpečnosť potravín a z najkvalitnejších surovín