setalpm

best web directories

free css templates

Základné údaje pre spracovanie cenovej ponuky na konzultačne
- poradenskú činnosť a certifikačný audit

 

LEGENDA:
STN EN ISO 9001 (SMK) = Systém manažérstva kvality
STN EN ISO 14001 (EMS) = Systém environmentálneho manažérstva (životné prostredie)
OHSAS 18001 (OHSAS) = Systém bezpečnosti práce a ochrany zdravia
STN EN ISO 22000 (HACCP) = Systém stanovenia kritických bodov v potravinárstve
STN ISO 27001 (ISMS) = Systém bezpečnosti informácii


Údaje označené * sú povinné.

Označte požadovanú normu:*:

Názov spoločnosti:*
Adresa:*
Mesto:*
PSČ:*

Konateľ spoločnosti:
Kontaktná osoba: *
IČ:
DČ:
Mobil:
Telefón:*

E-mail:*
WWW stránky:

Počet zamestnancov:*
Počet pobočiek:*
Hlavná pracovná náplň: *
Údaje označené * sú povinné.